Nábor nových členů do klubu


KARATE Bystřice pod Hostýnem

  

NÁBOR NOVÝCH ČLENŮ DO KLUBU KARATE

KDE

Klub Karate Bystřice pod Hostýnem

(gymnastický sál sportovní haly SUŠIL)

Fryčajova 961, Bystřice pod Hostýnem 768 61

KDY

Pondělí 13.9., středa 15.9., pátek 17.9.2021

Od 17:30 do 18:30 hodin

KDO

Mládež 8 – 17 a dospělí 18 – 99 let

CO

· KARATE MOHOU CVIČIT VŠICHNI – CHLAPCI I DÍVKY, MUŽI I ŽENY.

· DŮVODEM VZNIKU KARATE BYLA POTŘEBA ÚČINNÉ SEBEOBRANY.

· KARATE UČÍ DISCIPLÍNĚ, KTERÁ JE ZÁKLADEM KARATE.

· KARATE JE VÝBORNÝM ODRAZOVÝM MŮSTKEM PRO JAKÝKOLI DALŠÍ SPORT, PROTOŽE ROVNOMĚRNĚ PROCVIČUJE CELÉ TĚLO.

· KARATE JE VYNIKAJÍCÍ MOŽNOSTÍ VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU PRO ZDRAVÍ.

· CVIČENÍ KARATE JE Z HLEDISKA RIZIKA PORANĚNÍ MNOHEM MÉNĚ NEBEZPEČNÉ NEŽ ŘADA BĚŽNÝCH SPORTŮ.

· KARATE KROMĚ STRÁNKY FYZICKÉ, KTEROU JE SAMOTNÉ PRAKTICKÉ CVIČENÍ, ROZVÍJÍ I STRÁNKU MENTÁLNÍ.

· V RÁMCI PRAVIDELNÝCH TRÉNINKŮ SAMOZŘEJMĚ CVIČÍME SPOLEČNĚ A POUŽÍVÁME RŮZNÉ POMŮCKY, TRÉNINK KARATE NENÍ ZÁVISLÝ NA PARTNEROVI, SPOLUHRÁČI ČI TÝMU PROTIHRÁČŮ, ANI NA SPORTOVNÍM VYBAVENÍ, BRANKÁCH, KOŠÍCH, LEDU NEBO BAZÉNU…

· NAROZDÍL OD NĚKTERÝCH JINÝCH SPORTŮ JE KARATE JAKO BOJOVÉ UMĚNÍ MOŽNÉ CVIČIT A ZDOKONALOVAT PO CELÝ AKTIVNÍ ŽIVOT. LZE HO NEUSTÁLE PŘIZPŮSOBOVAT DANÝM FYZICKÝM SCHOPNOSTEM A PŘIBÝVAJÍCÍMU VĚKU.

· KARATE NA MEZINÁRODNÍ ÚROVNI NEBO JEN PRO RADOST

INFORMACE

Telefon: 732 874 875

E-mail: T.Neradil@seznam.cz Web: https://www.karate-bystrice.cz/

JSME ČLENY

Tělovýchovné jednoty Bystřice pod Hostýnem

Tělovýchovná jednota Bystřice pod Hostýnem (tjbystrice.cz)

Česká Aliance Tradičního Karate-Do Česká Aliance Tradičního Karate-Do

Česká Aliance Tradičního Karate-Do (karate-ctka.cz)

World Traditional Karate-Do Federadtion

WTKF – HOME – Světová tradiční federace karate-do (wtkfederation.org)

 

 

 

 

Nábor