VÝUKA


Ukázky KATA sensei AVI ROKAH

 

Základní kata

Jsou někdy také nazývány jako žákovské, protože jejich zvládnutí se požaduje při zkouškách na stupně kyu.

Heian Shodan
Starý název Heian kata byl Pinan a tato kata byla původně až druhá. Jmenovala se tedy Pinan Nidan. Heian znamená v japonštině mírumilovný nebo je to také název období v dějinách Japonska. Změnu pořadí a názvů všech kata provedl Gichin Funakoshi, aby byly srozumitelnější pro Japonce. Tyto kata pochází z linie shorin. Zpravidla je to první kata, kterou se učí začátečníci. Obsahuje základní kryty, údery a přemisťování do všech směrů.

Heian Nidan
Tato kata byla původně první, tedy Pinan Shodan. Všechny kata Pinan vytvořil mistr Yasutsune Itosu, učitel Gichina Funakoshiho, když se karate zavádělo na okinawských školách jako tělocvik. Pinan kata jsou složeny ze základních principů kata Bassai (Passai) a Kanku (Kushanku).

Heian Sandan
Kromě budování síly pomocí rychlých pohybů těla jako v předcházejících dvou jsou v této kata použity i pomalé techniky.

Heian Yondan
Kombinace předcházejících principů získání síly a přidání některých dalších technik.

Heian Godan
Přidání obloukových úderů a výskoku. Shrnutí všech základních principů linie shorin-ryu.

Tekki Shodan
Původní název byl Naifanchi a pochází z linie shorei. Tekki v japonštině znamená železný kůň. Celá kata se provádí na přímce a v postoji Kiba-dachi. Každý karatista, který se chce správně naučit postoj Kiba-dachi by měl procvičovat kata Tekki. Zároveň lze z těchto kata pochopit jeden z principů dynamiky těla a to vibrace.

Pokročilé kata

Tyto kata jsou zařazeny do zkušebních řádů na vyšší žákovské technické stupně a také je jejich zvládnutí požadováno při zkouškách na mistrovské stupně dan.

Tekki Nidan
Další náročnější pohyby a opět jako v Tekki shodan je celá kata prováděna v Kiba-dachi.

Tekki Sandan
Poslední z kata řady Tekki. Více pohybů, které využívají práci svalů čili kontrakce a expanze oproti předcházejícím, které využívaly v převážné míře dynamiku těla, nejvíce vibraci.

Bassai Dai
Staré jméno bylo Passai-Dai. Bassai znamená vniknutí do pevnosti, dai znamená velká z páru. Tato kata je pokládána za jeden z pilířů karate známého jako linie shorin-ryu. Obsahuje velké množství rychlých technik, které využívají rotace boků jako principu získání síly v technikách.

Bassai-Sho
Druhá kata z páru kata Bassai. Sho znamená menší z páru a pochází z linie shorin. Je podobná Bassai-dai, ale obsahuje více technik otevřenýma rukama.

Jion
Jion je původní název kata z linie shorin-ryu. Název se shoduje se jménem jednoho chrámu v Japonsku. Kata zdůrazňuje rychlé a přímé techniky protiútoku.

Ji-in
Druhá kata do páru s Jion. Starý název se shoduje s novým a znamená název chrámu v Japonsku. Opět jako v Jion jsou zdůrazněny rychlé a přímé techniky.

Enpi
Staré jméno kata je Wan-shu. Také tato kata je z linie shorin-ryu. V překladu Enpi znamená letící vlaštovka. Pohyby v kata jsou velice rychlé a zdůrazňují maximální rychlost práce boků v technikách. Je určena pro lidi s rychlými pohyby a reakcemi, zároveň je vhodná k zlepšení pohybů u cvičenců, kteří mají pomalé a těžkopádné pohyby.

Kanku-Dai
Kata kushanku byla podle historiků přivezena na Okinawu přímo z Číny. Později byla značně pozměněna a byly vytvořeny různé verze. V linii shorin se od mistra Azata a Itosu dostala až k mistru Funakoshimu a ten ji přejmenoval na Kanku. Což v překladu znamená pohled na nebe. Kanku-dai je první z páru a obsahuje velké množství rozmanitých technik. Podle mistra Itosu kata Passai a Kanku obsahují všechny principy karate, které vyučoval.

Kanku-Sho
Druhá kata z páru kata Kanku. Také tato kata pochází z linie shorin-ryu. Je podobná Kanku-dai, ale obsahuje méně obloukových technik.

Hangetsu
Původní název, pod kterým se cvičí ve školách linie shorei, je Sei-Shan. Mistr Funakoshi ji zařadil do systému, aby karatisté pochopili základní principy této linie. Jméno Hangetsu znamená půlměsíc. Zatímco v linii shorin převládají postoje s venkovním napětím tak v linii shorei jsou to postoje s vnitřním napětím, které jsou v této kata zastoupeny postoji hangetsu-dachi a neko-ashi-dachi.

Jitte
Tato kata je opět z linie shorin-ryu. Název kata znamená deset rukou. Kata je zaměřena na obranu a použití síly. Je určena pro lidi s větší muskulaturou a pomalejšími pohyby, zároveň je vhodná pro zlepšení využití síly těla u karatistů s dynamickými pohyby a menší svalovou hmotou.

Gankaku
Dříve se jmenovala Chin-To a je z linie shorin. Gankaku v překladu znamená jeřáb na kameni. Tato kata je také prováděna na přímce. Zdůrazňuje rovnováhu, obsahuje mnoho postojů na jedné noze.

Ni-Jyu-Shi-Ho
Kata pochází také z linie shorin a její starý název je Ni-sei-shi. V překladu Nijyushiho znamená dvacet čtyři kroků. Obsahuje postoje s vnějším i vnitřním napětím, také obsahuje větší počet pomalých technik.

Chin-Tei
Japonský název znamená zvědavé ruce. Tato kata pochází z linie shorin-ryu.

So-Chin
Název je stejný jako jméno postoje, v kterém se cvičí skoro celá kata. Pochází z linie shorei a její název se shoduje se starým. Traduje se, že postoj Sochin-dachi vznikl z Kiba-dachi změnou směru jedné nohy. Kata je vhodná pro karatisty s větší svalovou sílou. Je výborná pro porozumění práce těla v postoji Sochin.

Mei-Kyo
Kata Meikyo pochází z linie shorin a její název lze přeložit jako jasné zrcadlo. Existuje několik modifikací s různými kryty podle učitele, který ji vyučuje.

Unsu
Unsu pochází z linie shorin a její staré jméno je Un-Shu. Unsu v překladu znamená ruce v mracích nebo bouře. Je to velice rychlá kata, obsahuje velké množství různých technik prováděných při otáčení těla až o 360 stupňů. Je vhodná pro karatisty s velkou dynamikou pohybu.

Wan-Kan
Pochází z linie shorei, starý název je shodný s novým a znamená předloktí. Je to krátká kata, ale náročná protože se v ní často střídají různé postoje s rozdílným napětím.

Go-Jyu-Shi-Ho-Sho
Kata pochází z linie shorin a její starý název byl U-Sei-Shi. Nový název znamená padesát čtyři kroků. Kata Gojyushiho jsou nejdelší a obsahují mnoho technik s použitím kontrakce a expanze svalů jako zdroje síly.

Go-Jyu-Shi-Ho-Dai
Je velmi podobná předchozí kata, ale obsahuje techniky s použitím nukite a techniky na chudan.