SOUTĚŽNÍ DISCIPLÍNY


sd1KATA je klíčem k pochopení podstaty karate. Jedná se o kombinaci krytů, proti-úderů a pohybů, které představují obranu proti několika soupeřům. Všechny kata však začínají krytem, to proto, aby byl zdůrazněn sebeobranný aspekt karate. Každá technika obsažená v kata, každý postoj a pohyb mají svůj přesný význam a smysl. Součástí nácviku je i synchronizovaná kata. Družstvo tvoří tři cvičenci, kteří cvičí v naprosté jednotě, stejném rytmu. Tato soutěžní disciplína se dělí na dvě části. Nejdříve družstvo zacvičí kata, dále pak musí předvést i aplikace kata jako demonstraci jednoho karateky proti dvěma útočníkům.

 

 

 

sd2EN-BU je důrazně spojené se sebeobranou. Soutěží se ve dvojicích, které může tvořit žena a muž nebo dva muži. Útok a obrana předvádí nacvičené sekvence po dobu jedné minuty (plus nebo minus 5 vteřin). Sestava představuje bojové akce v situacích, které se neustále dynamicky mění. Hodnocení závisí na úrovni a reálnosti technik tradičního karate, plynulosti přesunů a choreografii. Důraz je kladen na razanci a dokonalost provedení technik obou bojujících, představivost, tvořivost.

 

 

 

sd3FUKU-GO je soutěžní disciplína tradičního karate, které se účastní nejvyspělejší závodníci, neboť je zde nezbytně nutné ovládat kata i kumite. Závodníci se mezi sebou střídavě utkávají v kumite i kata Kitei (povinná forma kata, vyhlášená technickým výborem ITKF), která v sobě zahrnuje různé základní techniky tradičního karate. Autorem kata Kitei je Sensei Nishiyama. Fuku-go je tedy absolutní disciplinou tradičního karate. Základní techniky tradičního karate byly vyvíjeny a zdokonalovány mnohaletým studiem a cvičením, ale abychom mohli kteroukoliv z nich efektivně použít, musíme uznávat duchovní hledisko tohoto umění sebeobrany.

 

 

sd4KUMITE je boj mezi dvěma soupeři. Soutěž v kumite má být vedena s důrazem na mentální stránku a smyslem pro fair play s plným vědomím nutnosti respektovat technické zkušenosti, osobnost a dispozice soupeře. Této vyspělosti je dosaženo tréninkem koncentrace za maximálního duševního a fyzického úsilí. Aby se člověk stal vítězem, musí nejdříve zvítězit sám nad sebou. Gichin Funakoshi, velký mistr karate-do, vždy opakovaně zdůrazňoval, že úkolem tohoto umění je pěstování vznešeného ducha, ducha pokory. Státi se pravým karatekou je možné jen tehdy, když člověk docílí mistrovství duchovního i fyzického. Zápas v tradičním karate je bezkontaktní. Jeho pravidla odrážejí reálný boj a tak je možné zvítězit jednou todome (konečnou) technikou.

 

V tradičním karate se konají závody, které jsou rozděleny do jednotlivých disciplín. Závodníci jsou rozděleni podle pohlaví a věku. I přes to závody v tradičním karate nejsou hlavní náplní tréninku. Jsou jenom jeho součástí. Při závodech v tradičním karate se vítězství stává až druhořadým cílem. Závody nám slouží pouze k porovnání našeho zlepšení v tréninku a k nabrání nových zkušeností v konfrontaci se soupeřem pod psychickým tlakem, který je podobný reálné situaci v boji „na ulici“. V ČR se pravidelně pořádají Národní poháry a Mistrovství republiky. Z výsledků těchto soutěží a aktuální formy se sestavuje team, který reprezentuje Českou republiku na mezinárodních soutěžích. Na soutěže Evropský pohár a Světový pohár jsou závodníci nominovaní komisí ITKF. Na těchto soutěžích reprezentují své země i sami sebe. Tyto soutěže jsou vždy ukázkou a prezentací tradičního karate v zemi, kde se konají.