SVĚTOVÝ DEN KARATE


SVĚTOVÝ DEN KARATE
Dne 25.října 1936 se uskutečnilo v Showa Kaikan Hall ve městě Naha na Okinawě setkání okinawských mistrů karate. Cílem setkání bylo zasedání vedoucí k nalezení způsobů, jak rozvíjet karate. Organizátorem akce byla společnost „Rjúkjú Shinpo“, zabývající se vydavatelstvím novin. Mezi přítomnými byli mistři karate: Chomo Hanashiro, Choki Motobu, Chōshin Chibana, Shinpan Gusukuma, Chotoku Kyan, Juhatsu Kyoda, Chojun Miyagi, Chotei Oroku, Genwa Nakasone a dalších 11 pozvaných významných hostů zastupujících prefekturu Okinawa. Během zasedání došlo ke schválení písemného významu karate jako „prázdné ruce“ (toto již dříve vytvořil mistr Chomo Hanashiro v roce 1905). Okinawa-te (沖 縄 手) nebo Kara-te (唐 手) byly oficiálně uznány jako Karate (空手). Navrhlo se přidat příponu k názvu karate „do“ s plným jménem bojových umění vytvořené v Okinawa Karate Do. Zazněla diskuse o tom, jak provádět sjednocení kata. Mluvilo se o potřebě systematizovat rozsah stupňů a titulů s požadavky na ustanovení instruktorů. Mistři také mluvili o získávání pozice ve světě karate a vláda prefektury Okinawa chtěla pokračovat v jeho vývoji. V lednu 1937 prefektura Okinawa vytvořila spolek pro propagaci karate-do, jehož organizačním předpokladem byli mistři různých škol a stylů karate: Yabu Kentsu, Chomo Hanashiro, Chotoku Kyan, Chōshin Chibana, Shinpan Shirome, Sensei Miyagi, Jukatsu Kyoda, Chojo Maeshiro a Genwa Nakasone. Bylo přijato konečné rozhodnutí na zasedání zahájené v roce 1936. A v roce 2005 byl den 25. říjen oficiálně ustanoven jako „Světový Den Karate“.