Seminář trenérů, instruktorů a rozhodčích


Česká Aliance Tradičního Karate-Do ve spolupráci s Českou Unií Dento Karate-Do uspořádala v neděli 18.9.2022 v Brně seminář trenérů, instruktorů a rozhodčích.

Také to byla společná příprava reprezentantů obou organizací směrem k blížíce se vrcholné akci pro r. 2022, a to Mistrovství světa v Brazílii..🇧🇷🥋

velké poděkování všem zúčastněným.…👏👊 great spirit !!!!😄