Seminář trenérů, instruktorů a rozhodčích v Brně


Pod hlavičkou České Aliance Tradičního Karate-Do proběhl v sobotu 6.11. seminář trenérů, instruktorů a rozhodčích v Brně, a to za účasti a pod vedením sensei Aleš Roth.

Great seminar about principles and values of traditional karate…🥋🤙😉

Součástí semináře bylo proškolení rozhodčích na následující Národní pohár, který se uskuteční v neděli 5.12.2021 v Bystřici pod Hostýnem.

Na semináři trenérů proběhly také závěrečné zkoušky nových trenérů 3.třídy.

Mezi úspěšnými trenéry byli Michail Zosimov 1.dan a Jakub Neradil 1.dan, kterým gratulujeme k trenérské licenci 3.třídy.

V bystřickém klubu přibudou dva noví kvalifikovaní trenéři.

Všem děkujeme za účast na semináři.