DOJO KUN


DOJO KUN

Dojo kun lze doslovně přeložit jako pravidla dojo (tělocvična, kde se cvičí bojová umění). Těmito pravidly by se měl řídit každý student cvičící tradiční karate a to nejen v dojo.

Cvičenec tradičního karate by měl uchovávat tato pravidla stále ve své mysli a dodržovat je v běžném životě. Dojo kun je často vyvěšen na viditelném místě v tělocvičně a v řadě dojo se říká na začátku každého tréninku.

Na začátku každého pravidla si všimněte slova hitotsu (překlad z japonštiny “zaprvé”). Toto slovo zvýrazňuje rovnost a nejvyšší důležitost všech pravidel v dojo kun. Všechna tato pravidla mají stejnou váhu a cvičenec by je měl všechna stejně respektovat a dodržovat. Na konci každé japonské věty je také slovo koto. Toto slovo nemá pro nás žádného významu. V překladu znamená něco jako věc a v textu slouží pouze jako spojka mezi dvěma pravidly.

 

dojo kun

Hitotsu! Jinkaku kansei ni tsutomuru koto.
Zaprvé! Usiluj o zdokonalení charakteru.

Hitotsu! Makoto no michi o mamoru koto.
Zaprvé! Buď věrný a braň cestu pravdy.

Hitotsu! Doryoku no seichin o yashinau koto.
Zaprvé! Rozvíjej ducha úsilí.

Hitotsu! Reigi o omonzuru koto!
Zaprvé! Respektuj ostatní a projevuj zdvořilost.

Hitotsu! Kekki no yu o imashimuru koto.
Zaprvé! Vyvaruj se násilného chování.