Přejeme všem pohodové svátky vánoční a vše dobré v roce 2019


Klub Karate TJ Bystřice pod Hostýnem přeje všem

pohodové svátky vánoční a vše dobré v roce 2019.