V Bystřici máme nové národní rozhodčí.


V sobotu 19.1.2019 proběh v Brně technický kurz národních rozhodčích, kterého se účastnili

Tomáš Neradil 3.dan – mezinárodní rozhodčí C a národní rozhodčí A, Vít Pokorný 1.dan – národní rozhodčí C

a tři adepti na nové rozhodčí: Matěj Křížek 1.dan, Milan Filip 1.dan a Šimon Labiš 1.dan.

Dopoledne se prakticky procvičovaly povely rozhodčích + dětské kumite (zápasy). Odpoledne se vyjasňovaly pravidla en-bu (secvičený boj), kata team a procvičovaly modelové situace pokročilých druhů zápasů, které jsou na závodech.

Závěrem proběhly praktické zkoušky všech nových rozhodčích a testy pravidel tradičního karate.